Projekty unijne

Ogłoszenia o przetargach 

26.09.2011

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

Informacja o Zamówieniu 3 CMR komputer

05.09.2011

Ogłoszenie o Zamówieniu 3 CMR komputer

13.01.2011

Ogloszenie o rozstrzygnieciu przetargu

Informacja z zamówienia instalacja
informacja z zamówienia maszyna

29.12.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Os priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjnosć, Przedsiębiorczosć, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjnosci i konkurencyjnosci przedsiębiorstw. Dotyczy projektu nr WND-RPLD.03.02.00-00-238/10 „Podniesienie innowacyjnosci firmy Omaplast”

Ogłoszenie o zamówieniu linia produkcyjna 29.12.2010
Ogłoszenie o zamówieniu instalacja elektryczna 29.12.2010

14.12.2010
Informacja o projekcie unijnym