Projekt RPOWŁ

Nazwa zadania: „Podniesienie konkurencyjności Omaplast sp. z o.o. poprzez zakup nowej linii produkcyjnej do opakowań wielowarstwowych 10, 20 i 30 litrów z technologią IML”

Wartość projektu: 4 470 934,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : Inwestycja została dofinansowana ze środków w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, Poddziałanie II.3.1 INNOWACJE W MŚP
w wysokości 1 999 198,30 PLN

Cele projektu:
Celem projektu jest zakup nowej linii produkcyjnej do opakowań wielowarstwowych sztaplowanych 5, 10, 20 i 30 litrów z technologią IML, która umożliwia produkcję kanistrów dwuwarstwowych, których wewnętrzna warstwa może być produkowana z regranulatu co pozytywnie wpływa na środowisko, ogranicza zużycie surowców i umożliwia ich wtórne wykorzystanie. Jest to nowatorska technologia, która łączy możliwość produkcji opakowań wielowarstwowych z etykietowaniem podczas procesu w technologii IML.

Planowane efekty:
Zaoferowane zostaną opakowania nowej generacji, trwalsze, lżejsze, odporne na czynniki chemiczne, a przy tym wykonane taniej, dokładniej i szybciej. Maszyna będzie zawierała robota etykietującego IML, co umożliwi produkcję opakowań w technologii IML, pozwalającej na łączenie etykiety
z opakowaniem bezpośrednio w procesie produkcji z wykorzystaniem tego samego tworzywa, przez co uzyskiwany jest jednorodny produkt o zwiększonej wytrzymałości i estetyce przez cały cykl jego życia.