WFOŚiGW

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 400 kW

Nazwa zadania: ” Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 400 kW w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w firmie Omaplast Sp. z o.o.”.

Link do strony WFOŚiGW:  www.wfosigw.lodz.pl
Wartość ogólna zadania: 1 365 000,00 PLN
Wysokość oraz forma dofinansowania: Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 1 315 000,00 PLN
Opis zakresu projektu:
Połacie dachowe hal produkcyjnych zostaną wykorzystane do montażu systemu fotowoltaicznego, który wpłynie pozytywnie na bilans energetyczny przedsiębiorstwa. Celem budowy elektrowni fotowoltaicznej jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnego Źródła Energii (OZE) na potrzeby przedsiębiorstwa Omaplast w Pożdżenicach, o mocy zainstalowanej modułów fotowoltaicznych poniżej 400 kW. Budowa elektrowni fotowoltaicznej przyniesie redukcję gazów cieplarnianych (CO2) oraz zwiększy udział energii odnawialnej w gospodarce energetycznej przedsiębiorstwa.